Prerada Mesa Promes

Kao porodično preduzeće 1981. godine osnovana je klanica „PRO-MES“ u Novom Bečeju. Od zanatske proizvodnje, jednog maloprodajnog objekta i četiri zaposlena radnika, kroz postepen razvoj i godine poslovanja, preduzeće danas postoji kao industrija mesa sa mrežom maloprodajnih objekata.


1981. godine Milorad Jocković osnovao je klanicu SZTR „PRO-MES“ sa sedištem u Novom Bečeju, ul. Slobodana Perića 63/a. Proizvodni pogon sa četiri zaposlena radnika imao je za cilj pružanje svežih i kvalitetnih proizvoda od mesa sugrađanima.


1997. godine izgrađena je nova klanica, kako bi se odgovorilo na zahteve tržišta i omogućio prelazak sa zanatske na industrijsku proizvodnju. Povećanje kapaciteta je pratio rast zaposlenih i isto je rezultiralo otvaranjem novih maloprodajnih objekata.


2014. godine preduzeće posluje kao DOO „PRO-MES“ Novi Bečej sa prepoznatljivim imenom i proizvodima. U svom sastavu ima: liniju za klanje, pogon za obradu i preradu mesa, hladnjaču i 19 maloprodajnih objekata. Međunarodno priznati sertifikati: HACCP i ISO 22000 kao garant kvaliteta i potvrda uspešnosti poslovanja, stvorili su osnov za dalji rast i razvoj preduzeća.

 

 

 

 

 

 

 

 

:: DOO "PRO-MES" Novi Bečej :: tel: 023/771-651; 772-237; 772-236 :: promesdoo@gmail.com ::
:: © Sva prava zaštićena ::